Menu

Årshjulet 2018

Årshjulet har lagt sig fast på følgende løbearrangementer i 2018 (som alle blev præsenteret til klubkaffe sidst i oktober).

"Stor" klubtur

 

Turen går til Ærø Multimarathon, den 12. maj. 2018 (Kristi himmelfartsferien), hvor der 1/8, 1/4, 1/2 og 1/1 marathon. 

Der vil blive tilrettelagt målrettet træning frem imod Ærø.

Tovholder: Jens-Erik

Korte/lokale ture

Stafet for livet - 2-3. juni 2018

Bremdalløbet 5/10 km - grundlovsdag 5. juni 2018 

Storå-løbet 3/5/10/halv – 26. august 2018

Motorvejsløbet - ??/??/?? – Oktober 2018

Har du mod på at være tovholder på en af de korte/lokale arrangementer, så må du meget gerne sige til, så sætter vi dig på. Det er en koordinarende rolle og ikke en udførende (selvom du selvfølgelig gerne selv må hjælpe til).

Andet

Ud over løbene overfor er alle klubbens medlemmer selvfølgelig velkomne til selv at arrangere forskellige ture, hvis/når der er stemning for det.

Årshjulet vil opfordre til, at man i givet fald åbent inviterer andre medlemmer med via fx Facebook eller ved at henvende sig til en fra bestyrelsen, såfremt der ønskes en reklame på hjemmesiden. Et godt aktuelt eksempel er http://www.marathon-deutsche-weinstrasse.de/, som Bjarne Krogh har lagt ud på facebook, som en mulighed. 

Årshjulet