Menu

Udvalg Festudvalg

Festudvalget har til opgave at arrangere større sociale arrangementer i årets løb, herunder:
1. Medlemsfest i januar
2. Sommerudflugt i juni.
Og evt. andre i samarbejde med udvalget for årshjulet.
Udvalget består af: