Menu

PR- og Medieudvalg

PR og medieudvalgets opgave er at markedsføre klubben og klubbens aktiviteter såvel internt som eksternt.

Internt informeres klubbens medlemmer via hjemmeside, Facebook, mails, sms og ved direkte fremmøde. Informationer drejer sig om aktiviteter i klubben.

Ekstern markedsføring finder især sted med henblik på at profilere klubben og skaffe nye medlemmer til klubben og deltagere til de løb, som klubben arrangerer. Ekstern markedsføring sker gennem flyers (i visse tilfælde husstandsomdeling), plakater, Facebook, hjemmeside, Mejdalbladet og andre organisationers materiale.

Medieudvalget arbejder tæt sammen med årshjul udvalget og bestyrelsen.